Kiropraktikk omfatter diagnostikk, behandling og forebyggelse av lidelser i nerve-muskel-skjelett-systemet.
Kiropraktikk som behandlingsmetode har som hovedmålsetting å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem når feilfunksjoner har oppstått.

En kiropraktor er offentlig godkjent og fungerer som primærkontakt. Dette innebærer at du som pasient kan komme direkte til oss uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine nerve-, muskel- og skjelettplager.

Henvisning
En viktig del av primærkontaktrollen er samhandling med andre helseaktører. I de tilfellene du har behov for annen vurdering, kan kiropraktoren henvise til spesialist. Tett dialog med din fastlege er nødvendig i noen tilfeller, dersom du tillater dette. Kiropraktoren kan også henvise til fysioterapi for videre oppfølging eller bildediagnostikk som røntgen/CT/MR. Ved behov så kan kiropraktoren sykemelde i opptil 12 uker.

Tilrettelegging på arbeidsplassen
I de tilfellene vi ser at arbeidsplassen er med på å forsterke dine nerve-, muskel- og skjelettplager, kan det tilbys hjelp med forebyggende råd og tilrettelegging slik at du fungerer best mulig på jobb.

Kiropraktorens utdannelse
Kiropraktikk er en helseprofesjon med 5 års universitetsutdanning og 1 års turnustjeneste på en klinikk. En viktig del av kiropraktorens 5-årig utdannelse er radiografi og radiologi. Det vil si at vi kan både ta og vurdere røntgen.

Trygderefusjon
Alle kiropraktorpasienter får trygderefusjon inntil 14 konsultasjoner per kalenderår. Pasienten betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.

Vår nye kiropraktor, Ana-Maria Stefan, MNKF.

For timebestilling kan Ana-Maria også nås på telefon 952 96 927


Fagerborg Fysioterapi DA
Rosenborggaten 26
0356 Oslo
Tel: 2333 0236
E-post: post@fagerborgfysioterapi.no
Åpningstider
Fagerborg Fysioterapi:
Mandag - fredag
kl. 08:00 -21:00

Åpningstider kiropraktor:
Torsdag: 12:00 -15:00
Åpningstidene kan variere noe.

Massasjeterapeut Cordula Glitsch har ledige timerer og tar imot på kort varsel.

Bassengtreningen på Romsås bad har startet.

Ring oss for påmelding.


GOD TRENINGSHØST!!