VI HAR FLYTTET SAMMEN MED FYSIO-TERAPI AS

Fysioterapeutene fra Fagerborg Fysioterapi: Agnes C. Dedichen Calfeldt og

Unn Kristin Frostrud praktiserer nå hos

Fysio-terapi AS i Ole Fladagersgate 6.

VELKOMMEN!


Ring 224 44 407

Fysio-terapi AS

Fagerborg Fysioterapi DA er avviklet.

Unn Kristin Frostrud og Agnes C. Dedichen Calfeldt praktiserer hos Fysio-terapi as
 224 44 407
post@fagerborgfysioterapi.no

Siste bassengtrening på Romsås bad var 14.12.18

Takk for mange år med inspirerende deltagere.

GODT NYTTÅR!!