VI HAR FLYTTET SAMMEN MED FYSIO-TERAPI AS
Fysioterapeutene fra Fagerborg Fysioterapi: Agnes C. Dedichen Calfeldt og Unn Kristin Frostrud praktiserer nå hos
Fysio-terapi AS i Ole Fladagersgate 6.

VELKOMMEN!

Ring 22444407

Fysio-terapi AS
Fagerborg Fysioterapi DA
er avviklet.
Unn Kristin Frostrud og Agnes C. Dedichen Calfeldt praktiserer hos Fysio-terapi as
Tel:22444407
E-post: post@fagerborgfysioterapi.no
Siste bassengtrening på Romsås bad var 14.12.18.

Takk for mange år med inspirerende deltagere.

GODT NYTTÅR!!